Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Дали е обезбедено добро управување со системите за наводнување?

11.01.2023 - 09:45
Политиките, мерките и активности од надлежните органи и вршителите на водостопанска дејност не обезбедуваат рационално и ефикасно користење на водите за наводнување и добро управување со системите за наводнување

Годишна програма за работа на ДЗР за 2023 година

27.12.2022 - 16:30
Државниот завод за ревизија во 2023 година планира да изврши вкупно 78 ревизии, од кои 50 се однесуваат на ревизија на регуларност, 13 ревизија на усогласеност и 11 ревизии на успешност и 4 follow-up ревизии
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео