Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Билатерална посета на ВРИ Германија

14.06.2022 - 10:00
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Заменик главниот државен ревизор м-р Орхан Адеми, остварија средба со Претседателот на ВРИ Германија, Кеј Шелер

Делегација на ДЗР на Конгрес на ЕУРОСАИ во Прага

30.05.2022 - 11:00
Заменик Главниот државен ревизор м-р Орхан Адеми и Советникот на Главниот државен ревизор м-р Наташа Мисовска учествуваа на пост Конгресот на Европската организација на врховните ревизорски институции (EUROSAI), одржан на 22-24 мај 2022 година
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео