Ревизија

Заедничка ревизија на Европскиот суд за ревизија и на 15 ВРИ од Европа на тема „Квалитет на воздухот“

30.01.2019 - 00:00

Заедничкиот ревизорски извештај претставува сеопфатно резиме на 16 ревизии за квалитетот на воздухот што го извршија европскиот Суд на ревизори и 15 ВРИ во Албанија, Бугарија, Естонија, Грузија, Унгарија, Израел, Косово*, Молдавија, Полска, Романија, Словачка, Шпанија, Швајцарија, Република Македонија и Холандија

Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Годишна програма
2019