Државен завод за ревизија

Почнувајќи од 03.04.2020 година, остварувањето на службена комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака / достава на службена документација до Државниот завод за ревизија за одговорно лице за координација и остварување на контакт се определуваат:

  • м-р Александар Поповски, раководител на сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност, телефон за контакт +38975210147
  • м-р Сашо Јаковчевски, Помошник на Главниот државен ревизор (по овластување), телефон за контакт +38970306909

Адреса:
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
+389 2 3211-262

Факс:
+389 2 3126-311

Е-маил:
[email protected]

Веб страна:
www.dzr.mk

ДЗР врска до Google Maps