dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Државен завод за ревизија

Адреса:
ул. „Павел Шатев“ бр. 2
Палата „Емануел Чучков“
1000 Скопје
РС Македонија

 +389 2 3211-262

 +389 2 3126-311

ДЗР врска до Google Maps

 


 

Одговорно лице за прием на пријави, преставки, информации и барања за постапување

Билјана Блажевска Милевска
 +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
  +(389) 075 444 089
  [email protected]

Александар Поповски
  +(389) 02 3211 262, лок. 224
  +(389) 075 210 147
  [email protected]

 


 

Одговорно лице за контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

Викторија Черепналковска
  +(389) 02 3211 262
  +(389) 075 433 113
  [email protected]

 


 

Одговорно лице за информации од јавен карактер

Мијалче Дургутов
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504, (локал 227)
  +(389) 070 358 486
  [email protected]

Билјана Блажевска Милевска
 +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
  +(389) 075 444 089
  [email protected]

 

Одговорно лице за заштита на укажувачи

Билјана Блажевска Милевска
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
  +(389) 075 444 089
  [email protected]

Мијалче Дургутов
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504, (локал 227)
  +(389) 070 358 486
  [email protected]

 


 

Офицер за лични податоци

Билјана Блажевска Милевска
  +(389) 02 32 33 503, 32 33 504,
  +(389) 075 444 089
  [email protected]

 


 

30.06.2020

Доколку по Ваш избор го наведете Вашето име, ќе биде искористено единствено доколку има потреба да ве исконтактираме и ќе биде чувано за период во согласност со правилникот. Користиме колачиња (cookies) кои не содржат лични податоци, за да го подобриме Вашето корисничко искуство, да ги извршиме Вашите нагодувања, да анализираме интернет сообраќај и подобро да ја заштитиме нашата интернет страна. Потврдете доколку се согласувате со начинот на употреба на колачиња или дознајте повеќе со кликање на повеќе информации.