Државен завод за ревизија

Адреса:
ул. „Павел Шатев“ бр. 2
Палата „Емануел Чучков“
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Телефон:
+389 2 3211-262

Факс:
+389 2 3126-311

Е-маил:
dzr@dzr.gov.mk

Веб страна:
www.dzr.mk

ДЗР врска до Google Maps

Одговорно лице за прием на пријави, преставки, информации и барања за постапување

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Билјана Блажевска Милевска +389 2 3211 262, лок. 224 +389 75 444 089 biljana.blazevska@dzr.gov.mk
Александар Поповски +389 2 3211 262, лок. 224 +389 75 210 147 aleksandar.popovski@dzr.gov.mk

Одговорно лице за контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Викторија Черепналковска +389 2 3211 262, лок. 0 +389 75 433 113 viktorija.cerepnalkovska@dzr.gov.mk

 

Одговорно лице за информации од јавен карактер

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Мијалче Дургутов +389 2 3211 262, лок. 227 +389 70 358 486 mijalce.durgutov@dzr.gov.mk

 

Одговорно лице за заштита на укажувачи

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Билјана Блажевска Милевска +389 2 3211 262, лок. 224 +389 75 444 089 biljana.blazevska@dzr.gov.mk
Мијалче Дургутов +389 2 3211 262, лок. 227 +389 70 358 486 mijalce.durgutov@dzr.gov.mk

Офицер за лични податоци

 

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Билјана Блажевска Милевска +389 2 3211 262, лок. 224 +389 75 444 089 biljana.blazevska@dzr.gov.mk

Доколку по Ваш избор го наведете Вашето име, ќе биде искористено единствено доколку има потреба да ве исконтактираме и ќе биде чувано за период во согласност со правилникот. Користиме колачиња (cookies) кои не содржат лични податоци, за да го подобриме Вашето корисничко искуство, да ги извршиме Вашите нагодувања, да анализираме интернет сообраќај и подобро да ја заштитиме нашата интернет страна. Потврдете доколку се согласувате со начинот на употреба на колачиња или дознајте повеќе со кликање на повеќе информации.