dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Enti Shtetëror i Revizionit

Adresë: 
Pallati "Emanuel Çuçkov"
Rr. Pavell Shatev Nr. 2
1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut
 

Telefoni:
+389 2 3211-262

Faksi:
+389 2 3126-311

Е-маил:
[email protected]

Faqja e internetit:
www.dzr.mk

ДЗР врска до Google Maps
18.12.2019