dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Соопштенија и вести

16.05.2024
Në takim u prezantua Raporti Vjetor i Revizionit për vitin 2023, i përgatitur nga Bordi i Revizorëve të NATO-s
27.03.2024
Përkushtimet e përfaqësuesve të Institucioneve Supreme Të Revizionit në këtë takim dypalësh ishin përforcimi i bashkëpunimit mes dy institucioneve
19.03.2024
Projekti ,,Partneriteti kundër korrupsionit’’, financuar nga USAID, është planifikuar të zbatohet në periudhën 2024-2028
13.03.2024
Rentabiliteti dhe vazhdimësia e NPK-së vihet në pikëpyetje për shkak të numrit të madh të parregullsive të konstatuara në funksionim dhe përqindjes së lartë të ujit të pafaturuar prej 81%.
07.03.2024
Kryerevizori shtetëror, mr. Maksim Acevski dhe Kryetarja e Gjyqit për revizion të Republikës së Sllovenisë znj. Jana Ahçin shprehen kënaqësinë për bashkëpunimin e suksesshëm të deritanishëm mes dy institucioneve
05.03.2024
Për shkak të dobësive të caktuara në strukturën e menaxhimit, procedurave, kapaciteteve administrative, komunikimin dhe informimin, financimin dhe sistemin e monitorimit, institucionet dhe organet e Republikës së Maqedonisë së Veriut pjesërisht janë të përgatitura për zbatimin e Qëllimeve për Zhvillimin e Qëndrueshëm deri në vitin 2030
29.02.2024
Në kuadër të aktiviteteve të Konferencës, Kryerevizori shtetëror, mr. Maksim Acevski dhe Kryetari i Senatit, z. Nikolla Kovaçeviq nënshkruan Memorandum për bashkëpunim
13.02.2024
Për prokurimin e një pjese të barnave për fibroz cistike, që realizohet edhe nëpërmjet Programit për trajtimin e sëmundjeve të rralla në kuadër të ministrisë, për vitin 2022 dhe 2023 Klinika ka siguruar mjete në shumë totale prej 180.350 mijë denarë, gjegjësisht rreth 2.9 milionë euro, që mjaftojnë vetëm për 15 pacientë nga 140 pacientë të regjistruar
08.02.2024
Edhe përkundër kredisë shtesë prej 180 milionë dollarësh, prolongim të ndërtimit për 6 vjet dhe rritje të vlerës së kontratës për 45%, seksioni Kërçovë-Ohër nuk është ndërtuar
26.01.2024
Ambasadori Silvestri, i cili për herë të parë e vizitoi Entin Shtetëror të Revizionit, shprehi kënaqësi që pati mundësi të jetë prezent në institucionin tonë