Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Kushte jo të unifikuara për menaxhimin e transferimeve kapitale

Mër, 16.06.2021 - 11:31
Dokumentet strategjike për ndërtimin e qëllimeve, politikave dhe aktiviteteve afatgjata për një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e transferimeve kapitale në nivel shtetëror, NUK kanë gjithmonë qëllime dhe aktivitete të qarta, tregues të përcaktuar dhe burime të financimit.
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT