Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Vizitë studimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

17.11.2022 - 13:30
elegacioni shkëmbeu përvoja dhe praktika në më shumë fusha lidhur me marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërmjet revizionit shtetëror dhe pushtetit ligjvënës dhe ekzekutiv në nivel lokal dhe shtetëror, si dhe organizatat joqeveritare
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT