dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raporti përfundimtar i revizionit

Kush jemi ne?

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucion suprem i pavarur i revizionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili në mënyrë transparente, në kohë dhe objektive i informon institucionet kompetente dhe publikun për gjendjet e konstatuara nga revizionet e kryera

Raportet e revizionit

Njoftime dhe lajme

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори
vote

Kërkesë për revizion

vote

Sondazhi publik

  • Formular

Statusi i revizioneve

Planifikimi | Ekzekutimi | Draft | Përfundimtar
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Përfundimtar
14.03.2024
2023
Животна средина, енергетика, Водостопанство
IV-Përfundimtar
07.03.2024
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Përfundimtar
22.02.2024

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

UN
Organizacija
 

"Le të mësojmë të menaxhojmë me rreziqet për të parandaluar pasojat"

Maksim Acevski
Kryerevizori shtetëror

Partneriteti kundër korrupsionit

19.03.2024
Projekti ,,Partneriteti kundër korrupsionit’’, financuar nga USAID, është planifikuar të zbatohet në periudhën 2024-2028