dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raporti përfundimtar i revizionit

Kush jemi ne?

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucion suprem i pavarur i revizionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili në mënyrë transparente, në kohë dhe objektive i informon institucionet kompetente dhe publikun për gjendjet e konstatuara nga revizionet e kryera

Raportet e revizionit

Njoftime dhe lajme

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори
vote

Kërkesë për revizion

vote

Sondazhi publik

  • Formular

Statusi i revizioneve

Planifikimi | Ekzekutimi | Draft | Përfundimtar
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Përfundimtar
22.02.2024
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Përfundimtar
20.02.2024
2023
Јавни претпријатија на централно ниво
IV-Përfundimtar
12.02.2024

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

UN
Organizacija
 

"Le të mësojmë të menaxhojmë me rreziqet për të parandaluar pasojat"

Maksim Acevski
Kryerevizori shtetëror

Barnat e reja për fibroz cistike nuk janë në dispozicion për të gjithë pacientët

13.02.2024
Për prokurimin e një pjese të barnave për fibroz cistike, që realizohet edhe nëpërmjet Programit për trajtimin e sëmundjeve të rralla në kuadër të ministrisë, për vitin 2022 dhe 2023 Klinika ka siguruar mjete në shumë totale prej 180.350 mijë denarë, gjegjësisht rreth 2.9 milionë euro, që mjaftojnë vetëm për 15 pacientë nga 140 pacientë të regjistruar

Takim pune me Ambasadorin e BE-së Dejvid Gir

25.01.2024
Kryerevizori shtetëror, mr. Maksim Acevski dhe Zëvendëskryerevizori shtetëror, mr. Orhan Ademi realizuan takim pune me Ambasadorin dhe shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut