Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Врховен суд 28.05.2020 2020 [1/5] Miratuar
Уставен суд 28.05.2020 2020 [1/5] Miratuar
Агенција за електронски комуникации 28.05.2020 2020 [1/5] Miratuar
Државна изборна комисија 28.05.2020 2020 [1/5] Miratuar
Управа за водење матични книги 28.05.2020 2020 [1/5] Miratuar

Foto Galeri

Sfidat dhe perspektivat në profesionin e revizionit

Hën, 26.10.2020 - 11:55
Me ftesë nga Instituti i Revizorëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë, përfaqësuesit e Entit Shtetëror të Revizionit, morën pjesë në aktivitetin për përmirësimin e vazhdueshëm në aspektin e profesionalizmit

Trajnim i dizajnit grafik të raporteve me infografi

Mër, 14.10.2020 - 09:16
Nëntë revizor nga ESHR-ja janë kyçur aktivë në ,,Trajnim i dizajnit grafik për përpilimin e raporteve të cilët përmbajnë infografi’’ që realizohet në kuadër të projektit ndërmjet ESHR-së dhe Fondacioni për Demokraci i Vestministrit në shtet
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT