Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Drejtoresha rajonale e UN Women në vizitë të ESHR-së

Enj, 16.09.2021 - 11:03
Takimi diskutoi bashkëpunimin midis SAO dhe UN Women në kuadër të projektit "Promovimi i politikave dhe buxheteve të përgjegjshme ndaj gjinisë: drejt një qeverisjeje transparente, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme në vend

Dialogu publik për reformat në sektorin e jurisprudencës

Enj, 16.09.2021 - 03:00
Dialogu zbatohet në kuadër të projektit "Partneriteti Justicia: Kthimi i Besimit të Qytetarëve", të cilën e zbatojnë Instituti për Politikat Evropiane dhe Asociacioni Zenit, dhe është e financuar nga Bashkimi Evropian

Perspektiva gjinore në menaxhimin me financat publike

Hën, 13.09.2021 - 14:00
Gjatë ngjarjes u prezantua përparimi në zbatimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe proceset e vazhdueshme për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional për përparimin e barazisë gjinore
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT