Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Takim pune me përfaqësuesit e FMN-së

29.08.2023 - 15:30
Kryerevizori shtetëror mr. Maksim Acevski dhe Zëvendës Kryerevizori shtetëror mr. Orhan Ademi me bashkëpunëtorët e tyre, realizuan takim pune me përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN)

Humaniteti dhe solidariteti - parime udhëzuese të ESHR-së

18.08.2023 - 11:00
Enti Shtetëror i Revizionit ndau 100 mijë denarë si mbështetje për familjet e viktimave të Sllovenisë, të paguara në llogarinë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Fondi i Solidaritetit Shkup
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT