Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Vizita dypalëshe në Gjykatën e revizionit të R. së Turqisë

10.07.2023 - 14:00
Kryerevizori shtetëror mr. Maksim Acevski dhe Kryetari i Gjykatës së revizionit të R. së Turqisë z. Metin Jenir nënshkruan Aneks të marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Entit Shtetëror të Revizionit dhe Gjykatës së revizionit të R. së Turqisë
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT