dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Raporti përfundimtar i revizionit

Kush jemi ne?

Enti Shtetëror i Revizionit (ESHR) është institucion suprem i pavarur i revizionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili në mënyrë transparente, në kohë dhe objektive i informon institucionet kompetente dhe publikun për gjendjet e konstatuara nga revizionet e kryera

Raportet e revizionit

Njoftime dhe lajme

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори
vote

Kërkesë për revizion

vote

Sondazhi publik

  • Formular

Statusi i revizioneve

Planifikimi | Ekzekutimi | Draft | Përfundimtar
2023
ЕЛС
IV-Përfundimtar
18.11.2023
2023
ЕЛС
IV-Përfundimtar
05.11.2023

Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm

UN
Organizacija
 

"Le të mësojmë të menaxhojmë me rreziqet për të parandaluar pasojat"

Maksim Acevski
Kryerevizori shtetëror

Takim pune me Ambasadorin e BE-së Dejvid Gir

25.01.2024
Kryerevizori shtetëror, mr. Maksim Acevski dhe Zëvendëskryerevizori shtetëror, mr. Orhan Ademi realizuan takim pune me Ambasadorin dhe shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut