Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Procesi zgjedhor Zgjedhjet lokale 2021

19.06.2023 - 10:40
Enti Shtetëror i Revizionit kreu revizion të kostove të të ardhurave dhe shpenzimeve në fushatën zgjedhore të llogarive të 141 pjesëmarrësve në Fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale 2021
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT