Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Përforcim i mbikëqyrjes fiskale parlamentare

04.04.2023 - 10:30
Përfaqësuesit nga Enti Shtetëror i Revizionit dhe Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut shprehën gatishmërinë për forcimin e bashkëpunimit dhe komunikimit
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT