Raporte të revizorit

Revizionet e planifikuara

Foto Galeri

Të pathënat juridike për mbështetjen e inovacioneve

09.03.2023 - 10:00
Është e nevojshme përsosja e programeve për punën e FIZHT me indikator vlerësues sipas instrumentit, në kuadër të mjeteve të aprovuara buxhetore dhe vendosjes së bazës së centralizuar me të dhëna për mbështetjen financiare
 Njoftimet ARKIVI PËR MARRËDHËNIEN ME PUBLIKUN  VIDEOT