dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Претседателски избори

01.01.2014

Извештаи од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (електронските портали) за рекламниот простор искористен од учесниците во изборната кампања

Извештаи од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (електронските портали) за рекламниот простор искористен од учесниците во изборната кампања

2024