dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Претседателски избори

01.01.2014

Претседателски избори 2024 - Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања за претседател на Република Северна Македонија 2024, кој се поднесува на 11-от ден од изборната кампања

Претседателски избори 2024 - Извештај за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања за претседател на Република Северна Македонија 2024, кој се поднесува на 11-от ден од изборната кампања

2024