dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Ревизорски извештаи за област ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

Изборна кампања на политички партии за локални избори 2021 година

19.06.2023
Ревизија на усогласеност

 

 

Беса440.53 KB
Левица 623.29 KB
СДСМ 629.15 KB
2023

Изборна кампања на коалиции за локални избори 2021 година

19.06.2023
Ревизија на усогласеност

 

 

2023