dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Проекти

14.10.2022
Целта на спроведената обука е да им овозможи на државните ревизори преку практични инструкции да се стекнат со знаења во примената на методологија за анализа на податоци и избор на примерок
08.04.2022
Вработените од двете ревизорски институции имаа можност да ги дискутираат добрите практики при процесот на спроведувањето на државната ревизија
22.02.2022
Ревизори од Државниот завод за ревизија во рамки на активностите од компонента 2, остварија студиски посети во двете земји партнери во Твининг проектот
27.12.2021
Краен рок за аплицирање е 10 јануари 2022 година
23.12.2021
Во периодот февруари – декември 2021 година се реализирани 16 активности, 59 мисии, 5 студиски посети и 3 стажирања
15.11.2021
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски оствари средба со неговата екселенција Амбасадорот на Република Северна Македонија во Република Хрватска, д-р Милаим Фетаи
06.11.2021
На крајот од посетата двете Врховни ревизорски институции заклучија дека оваа соработка дополнително ќе се продлабочува преку размена на искуства и знаења
25.10.2021
Студиската посета на претставниците на ДЗР беше организирана во насока на размена на искуства и знаења поврзани со методолошките аспекти од извршување на ревизиите
21.10.2021
Вработените од ДЗР се запознаа со практиките на ВРИ Естонија при вршењето на ревизија, со посебен акцент на спроведувањето на ИТ ревизиите
12.10.2021
Делегации од врховните ревизорски институции на Северна Македонија и Хрватска и претставници на Собранието на Хрватска во посета на Собранието на РСМ