dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Оглас за Асистент за превод на Постојаниот твининг советник

27.12.2021
Слика
Оглас за Асистент за превод на Постојаниот твининг советник

Заедничкиот проект помеѓу Република Северна Македонија, Република Хрватска и Република Бугарија “Подобрување на надворешната ревизија и парламентарниот надзор“ кој започна во февруари 2021 година и е во средината на неговата имплементација, објавува оглас за позицијата Асистент за превод на Постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant) за период од речиси 10 месеци (до 31 октомври 2022 година), почнувајќи од јануари 2022 година.

Асистентот за превод на Постојаниот твининг советник ќе биде вработен со полно работно време и стациониран во Скопје.

Краен рок за аплицирање е 10 јануари 2022 година.

Повеќе детали за објавениот оглас на следните линкови:

EN:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109314/vacancy-announcement-rta-language-assistant_en  

MK:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109317/%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_mk  

AL:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109315/shpallje-p%C3%ABr-vendin-e-lir%C3%AB-t%C3%AB-pun%C3%ABs-asistent-i-gjuh%C3%ABs-t%C3%AB-k%C3%ABshilltarit-t%C3%AB-p%C3%ABrhersh%C3%ABm-t%C3%AB_sq