dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Shpallje për Asistent për Përkthim të Këshilltarit të Përhershëm të Tuining-ut

27.12.2021
Слика
Оглас за Асистент за превод на Постојаниот твининг советник

Projekti i përbashkët ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Bullgarisë "Përmirësimi i Revizionit të Jashtëm dhe Mbikëqyrja Parlamentare" i cili filloi në shkurt të vitit 2021 dhe është në mesin e zbatimit të tij, shpall konkurs për pozitën Asistent për Përkthim të Këshilltarit të Përhershëm të Tuining-ut për një periudhë kohore pothuajse 10 mujore (deri më 31 tetor 2022), duke filluar nga janari 2022.

Asistenti për Përkthim i Këshilltarit të Përhershëm të Tuining-ut do të punësohet me kohë të plotë pune dhe do të jetë i stacionuar në Shkup.

Afati i fundit për aplikim është 10 janar 2022.

Më shumë detaje rreth shpalljes së publikuar në linkun e mëposhtëm:

EN:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109314/vacancy-announcement-rta-language-assistant_en  

MK:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109317/%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_mk  

AL:https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia/109315/shpallje-p%C3%ABr-vendin-e-lir%C3%AB-t%C3%AB-pun%C3%ABs-asistent-i-gjuh%C3%ABs-t%C3%AB-k%C3%ABshilltarit-t%C3%AB-p%C3%ABrhersh%C3%ABm-t%C3%AB_sq