dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Е-весник за настаните и активностите во Твининг проектот

23.12.2021
Слика
Активности твининг проект

 Е-весникот ги содржи настаните и активностите во изминатите пет месеци од спроведувањето на Твининг проектот „Подобрување на надворешната ревизија и парламентарен надзор“ и информации за резултатите во периодот од почетокот на проектот во февруари до декември 2021 година.

Сите твининг партнери – врховните ревизорски институции од Република Северна Македонија, Република Хрватска и Република Бугарија остануваат посветени на успешното продолжување на плодната соработка и заедничката работа во текот на Новата 2022 година.