Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Работилница за родово одговорно буџетирање

05.07.2021 - 15:14
Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените – UN Women, во периодот од 1-3 јули 2021 година, реализираа работилница која беше фокусирана на родово одговорното буџетирање.

Меѓународна конференција за сметководствени и ревизорски активности

02.07.2021 - 14:25
Учесниците имаа можност да ги слушнат меѓународните искуства во повеќе области: управување со јавните средства, борба против корупција, лидерство за реформи, како и промовирање на учење и споделување на знаење кај сметководители и ревизори.

Пандемијата негативно се одрази на буџетскиот дефицит за 2020 година

02.07.2021 - 10:00
Поради присутните ризици поврзани со пандемијата во глобални рамки, во 2020 година во Буџетот на РСМ имаше намалување на приходната страна за 15% и зголемување на расходите за 1,6% од првично проектираните

Извршување на пренесените надлежности финансирани со блок дотации треба да се подобри

30.06.2021 - 00:00
Уредбите за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите години по ред се идентични, потребна е промена на критериумите за распределба на блок дотациите или воведување на нови

Објавен Годишниот извештај за 2020 година

29.06.2021 - 11:31
ДЗР го објави „Годишниот извештај за извршените ревизии и работата на ДЗР за 2020 година“. Покрај предизвиците со кои беше соочена институцијата во изминатата година, целосно се реализираше програмата за работа.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео