Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Поддршка за нацрт Законот за државна ревизија

07.04.2022 - 09:00
Нацрт Законот за државната ревизија е резултат на успешната соработка на врховните ревизорските институции на Република Северна Македонија, Република Бугарија и Република Хрватска

Започна постапката за носење на новиот Закон за државна ревизија

05.04.2022 - 00:00
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски, заедно со своите соработници, ја започна постапката за носење на новиот Закон за државна ревизија доставувајќи го нацрт законот до Министерството за финансии
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео