Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Учество на билатералниот скрининг во Брисел

08.12.2022 - 12:30
Државниот завод за ревизија е една од водечките институции во земјата, чувар на јавните средства на граѓаните и активен учесник во повеќе поглавја во билатералниот скрининг

Студиска посета во Соединетите Американски Држави

17.11.2022 - 13:30
Делегацијата размени искуства и практики во повеќе области поврзани со односите и соработката помеѓу државната ревизија и законодавната и извршната власт на државно и локално ниво и со невладините организации
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео