dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Отворен форум за антикорупција

07.12.2023
Во пресрет на Меѓународниот ден за борба против корупција (9 декември), на покана на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС), на 6, 7 декември Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски учествуваше како панелист на „Отворениот форум за антикорупција“

Потпишан Меморандум за разбирање со UN Women

04.12.2023
На работната средба, Главниот државен ревизор го потпиша Меморандумот за разбирање помеѓу Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајaкнување на жените – UN Women

Продлабочување на соработката со Јавното обвинителство

01.12.2023
Денес се одржа работилница на тема: „Продлабочување на соработката помеѓу ДЗР и Јавното Обвинителство на Република Северна Македонија со фокус на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција