Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Недостаток на процедури и ресурси во Агенцијата за администрација

23.08.2022 - 09:46
Агенцијата нема оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи во одделението за ИТ и поддршка и недостасуваат дел од процедурите за спроведување на промени во Базата на прашања

Низок степен на реализација на владините мерки во секторот туризам

12.08.2022 - 08:30
Недостапноста на навремени, консолидирани и јасни податоци за доделената финансиска поддршка оневозможува да се изготвуваат навремени и ефикасни анализи за ефектот на владините мерките во секторот туризам
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео