Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Контрола на трошоците во кризна состојба

26.12.2022 - 14:00
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски учествуваше на конференцијата организирана од Академијата за банкарство и информатичка технологија при што имаше и свое излагање на темата

Улогата на ДЗР во борбата против корупцијата

23.12.2022 - 23:45
Државната ревизија придонесува во зајакнувањето на финансиското управување и контрола на јавните институции со цел создавање превентивно опкружување во борбата против корупцијата

Дарувај крв, спаси живот!

21.12.2022 - 13:00
Околу 30-тина вработени на Државниот завод за ревизија несебично ја покажаа нивната хуманост на дело со дарување крв, се со цел подигање на свеста за доброволното дарување крв

Билатерална средба во Република Србија

16.12.2022 - 16:30
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски со соработниците, престојуваше во дводневна посета на Врховната ревизорска институција на Република Србија
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео