dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
13.03.2024
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
22.02.2024
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
20.02.2024
2023
Безбедност
IV-Конечен
19.02.2024

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Мерките и активностите за подобрување на студентскиот стандард во областа на функционирањето на студентските домови се недоволно ефикасни и економични

25.03.2024
За остварување на дејноста студентски стандард, Министерството за образование и наука во 2022 година исплатило износ од 1.4 милијарди денари кој не е доволен за обезбедување на соодветни условите за живот и исхрана на студентите во Државните студентски домови

Партнерство против корупција

19.03.2024
Проектот „Партнерство против корупција“, финансиран од УСАИД, е планиран да се имплементира во периодот 2024 – 2028 година

Улогата на Врховните ревизорски институции во унапредувањето на родовата еднаквост

14.03.2024
Државниот завод за ревизија во седиштето на Обединетите Нации во Њујорк, беше домаќин на страничен настан на тема: „Врховните ревизорски институции како двигатели за зголемување на отчетноста кон финансирање на родовата еднаквост“

Високиот процент на загуба на вода за пиење влијае на рентабилноста на работењето на ЈКП Стандард Дебар

13.03.2024
Рентабилноста и континуитетот на ЈКП Стандард е доведена во прашање поради поголемиот број на утврдени неправилности во работење и високиот процент на нефактурирана потрошена вода од 81%