Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Извршена ревизија за Пописот во 2021

21.06.2023 - 10:00
Констатирани се недоследности во начинот на планирање на средствата, набавката на софтверска апликација за само попишување, набавката на преносни компјутери и начинот на исплата на надоместоците

Изборен процес Локални избори 2021 година

19.06.2023 - 10:40
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања на сметките на 141 учесници во Изборната кампања за локалните избори 2021 година

Поддршка од УНДП во активностите за Целите за одржлив развој

13.06.2023 - 09:30
Државниот завод за ревизија спроведува паралелна ревизија на успешност со претставниците од ВРИ Србија во контекст на подготвеноста на државата за имплементација на Целите за одржлив развој до 2030 година
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео