Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Студиска посета во Соединетите Американски Држави

17.11.2022 - 13:30
Делегацијата размени искуства и практики во повеќе области поврзани со односите и соработката помеѓу државната ревизија и законодавната и извршната власт на државно и локално ниво и со невладините организации

Доделени 75,5 милиони евра државна помош

27.10.2022 - 10:00
Од 2017 до 2021 година Дирекцијата за ТИРЗ доделила државна помош од 75,5 милиони евра, директно исплатените средства од Буџетот се 37,5 милиони евра, даночните и царинските ослободувања се 38 милиони евра
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео