dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
Јавни претпријатија на централно ниво
IV-Конечен
08.02.2024
2023
Правосудство
IV-Конечен
26.01.2024

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Двојно зголемен бројот на апарати за магнетна резонанца, обемот на услуги кон граѓаните ист

23.01.2024
Обемот на услуги во 2022 година е на приближно исто ниво како и во 2017 година, иако бројот на апарати за МР во јавното здравство од 7 е удвоен на 14, при што донесените политики и преземените мерки и активности од надлежните институции и здравствените установи не секогаш обезбедуваат достапни и квалитетни здравствени услуги со МР за осигурениците/граѓаните

1,4 милиони евра помалку во Буџетот заради ненаплатен надоместок за користење на вода

16.01.2024
Од 2020 година склучени се спогодби со носителите на водните услуги за ненаплатен надомест во износ од 112.663 илјади денари од кои според динамиката на наплата остануваат уште 89.573 илјади денари, односно 1.4 милиони евра