Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Студиска посета во Соединетите Американски Држави

17.11.2022 - 13:30
Делегацијата размени искуства и практики во повеќе области поврзани со односите и соработката помеѓу државната ревизија и законодавната и извршната власт на државно и локално ниво и со невладините организации
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео