dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
Безбедност
IV-Конечен
19.02.2024
2023
Јавни претпријатија на централно ниво
IV-Конечен
08.02.2024

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Улогата на Врховните ревизорски институции во унапредувањето на родовата еднаквост

14.03.2024
Државниот завод за ревизија во седиштето на Обединетите Нации во Њујорк, беше домаќин на страничен настан на тема: „Врховните ревизорски институции како двигатели за зголемување на отчетноста кон финансирање на родовата еднаквост“

Високиот процент на загуба на вода за пиење влијае на рентабилноста на работењето на ЈКП Стандард Дебар

13.03.2024
Рентабилноста и континуитетот на ЈКП Стандард е доведена во прашање поради поголемиот број на утврдени неправилности во работење и високиот процент на нефактурирана потрошена вода од 81%

Делегација на Судот за ревизија на Република Словенија во посета на ДЗР

07.03.2024
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Претседателот на Судот за ревизија на Република Словенија г-ѓа Јана Ахчин изразија задоволство од досегашната успешна соработка помеѓу двете институции

Потребно е зајакнување на политиките за спроведување на целите за одржлив развој

05.03.2024
Поради одредени слабости во структурата на управување, процедурите, административните капацитети, комуникацијата и информирањето, финансирањето и системот за мониторинг, институциите и органите на Република Северна Македонија делумно се подготвени за спроведување на Целите на одржлив развој до 2030 година

Семејното насилство и патот до правдата во Република Северна Македонија

04.03.2024
Претставници од Државниот завод за ревизија учествуваа на кампот (Bootcamp) за родови податоци кој се одржа во Измир, Турција во организација на канцеларијата на UN Women во Република Северна Македонија.