dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
ЕЛС
IV-Конечен
01.07.2024
2023
Транспорт и комуникации
IV-Конечен
28.06.2024
2023
Политички партии
IV-Конечен
26.06.2024
2023
Политички партии
IV-Конечен
26.06.2024

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Донирана ИТ опрема од Националниот демократски институт (НДИ)

04.07.2024
Државниот завод за ревизија доби донација од 10 лаптоп компјутери со напредни перформанси од Националниот демократски институт (НДИ) преку проектот „Програма за парламентарна поддршка“ (ПСП), финансиран од Швајцарија

Алармантен губиток на таленти - државата на петто место по одлив на мозоци

02.07.2024
Според извештајот на ИОМ за 2020 година, Република Северна Македонија се наоѓа во топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство, додека според проценките на Светската Банка речиси 40% од високообразовниот кадар ја има напуштено државата, а според Индексот на одлив на мозоци на Global Economy е на високото петто место од 41 европска земја

Државниот завод за ревизија го објави Годишниот извештај за 2023 година - 66 ревизии и 697 препораки за подобрување на управувањето со јавните средства

28.06.2024
Во текот на 2023 година Државниот завод за ревизија ја реализираше својата Годишна програма за работа, со која беа извршени 66 ревизии, утврдени 957 состојби и дадени се 697 препораки, сите содржани во 100 ревизорски извештаи

Меѓусебна поддршка за ефикасно управување со јавните средства

27.06.2024
Денеска, на 27.06.2024 година, во просториите на Државниот завод за ревизија, новоизбраниот министер за финансии, г-ѓа Гордана Димитриеска-Кочоска, оствари работна средба со главниот државен ревизор, г. Максим Ацевски