Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Доделени 75,5 милиони евра државна помош

27.10.2022 - 10:00
Од 2017 до 2021 година Дирекцијата за ТИРЗ доделила државна помош од 75,5 милиони евра, директно исплатените средства од Буџетот се 37,5 милиони евра, даночните и царинските ослободувања се 38 милиони евра

Студиска посета за родово одговорно управување и буџетирање

20.10.2022 - 10:00
Претставниците на ВРИ се запознаа со искуствата и добрите пракси на клучните институции во Шведска, претставени од Националната канцеларија за ревизија на Шведска и релевантните ресорни министерства
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео