dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Движење за национално единство на Турците во Македонија (ДНЕТ) за избор на Градоначалник на општина Маврово и Ростуше и Градоначалник на Центар Жупа (за изборен период 20 август 2022)