Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

И со Б-Интегрирани дозволи нема целосна контрола над загадувањето

08.07.2021 - 09:00
Мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи не се доволно ефективни за воспоставување на интегриран систем за спречување и контрола на загадувањето
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео