dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

ВМРО-ДПМНЕ за избор на Градоначалник на општина Маврово и Ростуше и Градоначалник на Центар Жупа (за остатокот на изборниот период 20 август 2022)