Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Известување

Фото галерија

Известување до учесниците во изборна кампања на Локалните избори 2021 година

27.10.2021 - 13:00
Учесниците се должни до 30 октомври 2021 година, да достават до ДЗР, Извештај со образец за примените донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања, согласно член 84-б став 4 од Изборниот законик

Известување до учесниците во изборната кампања за Локални избори 2021 година

22.10.2021 - 10:00
Државниот завод за ревизија укажува на потребата сите учесници во изборната кампања за локалните избори 2021 година кои до сега не ги поднеле извештаите а биле должни, истото да го сторат во најкус можен рок
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео