Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Обезбедување вработување согласно барањата на пазарот на трудот

Сре, 10.02.2021 - 09:45
Ревизорите утврдиле дека преземените мерки и активности од страна на надлежните институции за справување со ризиците на пазарот на трудот не се доволно ефективни и постои потреба од координирано дејствување и зајакнување на активностите
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео