Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Потпишан договор за соработка со ВРИ на Република Србија

25.02.2022 - 16:00
Договорот ги дефинира активностите за развивање на професионална соработка меѓу двете Врховни ревизорски институции и размената на искуства за унапредување на методологијата за вршењето на државната ревизија
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео