Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Работилница на тема Корупција и измама

23.09.2021 - 10:00
На работилницата преку дискусија и интерактивни вежби, ревизорите имаа можност да ги изнесат своите практични искуства и размислувања на повеќе теми во контекст на борбата за превенција и справување со корупцијата

Работна средба со вицепремиерот за борба против корупција и криминал

22.09.2021 - 14:00
Главниот државен ревизор и вицепремиерот за борба против корупција разговараа за реализацијата на мерките од Планот за борба против корупција, како и за потребата од активирање на Ревизорскиот комитет во Владата

Укажување за начинот на постапување со движни ствари на општините

20.09.2021 - 00:00
Во пресрет на локалните избори ДЗР укажува на Советите на општините дека со носење на одлуки во делот на движните и недвижните ствари во нивна сопственост потребно е да обезбедат законитост и владеење на правото
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео