Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Неуплатен надоместок за водно право во износ од 22,8 милиони денари од малите хидроелектрани повластени производители

20.12.2021 - 00:30
Произведената електрична енергија од малите хидроелектрани во 2020 година учествува со 4% во вкупното домашно производство, а на истите во период од 2012 до 2021 година им се платени 90 милиони евра што е за 41 милион евра повеќе во однос на пазарната вредност
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео