Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Обука за графички дизајн за извештаи со инфографици

14.10.2020 - 10:10
Девет ревизори се вклучени во „Обука за графички дизајн за изработка на извештаи кои содржат инфографици“ која се реализира во рамки на проектот меѓу ДЗР и Фондацијата за демократија на Вестминстер во државата

Извршена е ревизија на Специјалното јавно обвинителство за периодот 2015-2019 година на тема „Плати и додатоци на плати и други надоместоци“

29.09.2020 - 10:07
За периодот јануари 2016 до септември 2019 година по основ на надоместоци за почитување на принципот на тајност и за посебна заштита на приватност исплатени се средства во вкупен износ од 282.896 илјади денари за кои ревизијата не обезбеди соодветен законски критериум

Соработка меѓу институциите за спречување на корупцијата

22.09.2020 - 14:28
Владата ќе помогне во зајакнување на кадровскиот капацитет на ДЗР, институција чии ревизорски извештаи се важни во целиот процес на превенирање на корупцијата, - изјави Љупчо Николовски, заменик претседател на владата
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео