Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

КЈП „Водовод“ Кочани регистрирал загуба на вода од 67,75 % од вкупно испорачаната вода во 2019 година

09.12.2020 - 14:51
Во системот за снабдување со вода во 2019 година се испорачани вкупно 4.787 илјади метри кубни вода за пиење, фактурирани се 1.544 илјади метри кубни вода за пиење, што претставува 32,25% фактурирана количина во однос на испорачаната односно регистрирана е загуба на вода што се должи на дефекти во системот (стара и дотрајана водоводна мрежа), кражби и диви и нелегални приклучоци

Индикатори за ризици од корупција во јавните набавки

19.11.2020 - 13:18
На покана од Центарот за граѓански комуникации м-р Максим Ацевски учествуваше на on line работилницата на тема „Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во јавните набавки на државните претпријатија“

Предизвици и перспективи на ревизорската професија

22.10.2020 - 12:24
На покана од Институтот на овластени ревизори претставници на ДЗР учествуваа на настанот за професионално усовршување на овластени ревизори на тема „Предизвици и перспективи на ревизорската професија“

Подобрување на планирањето, распределбата и реализацијата на буџетските средства, во насока на остварување на стратешките цели на Владата на РСМ

15.10.2020 - 16:28
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Северна Македонија, со која се опфати подготовката, донесувањето, управувањето и извршувањето на Буџетот на РСМ за 2019 година
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео