ЈП за паркинг простори и јавно осветлување „Куманово паркинг“ Куманово

23.06.2022 - 10:00
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на усогласеност
Документ број
0120211006
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2021