Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Соработка меѓу институциите за спречување на корупцијата

22.09.2020 - 14:28
Владата ќе помогне во зајакнување на кадровскиот капацитет на ДЗР, институција чии ревизорски извештаи се важни во целиот процес на превенирање на корупцијата, - изјави Љупчо Николовски, заменик претседател на владата

Работилница за одржување непосредна комуникација со медиумите

18.09.2020 - 13:52
Работилницата е продолжување на активностите во рамките на проектот што се реализира меѓу ДЗР и Фондацијата за демократија на Вестминстер која има за цел имплементација на „Комуникациската стратегија на ДЗР 2020-2023 година“
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео