Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Индикатори за ризици од корупција во јавните набавки

19.11.2020 - 13:18
На покана од Центарот за граѓански комуникации м-р Максим Ацевски учествуваше на on line работилницата на тема „Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во јавните набавки на државните претпријатија“

Предизвици и перспективи на ревизорската професија

22.10.2020 - 12:24
На покана од Институтот на овластени ревизори претставници на ДЗР учествуваа на настанот за професионално усовршување на овластени ревизори на тема „Предизвици и перспективи на ревизорската професија“

Подобрување на планирањето, распределбата и реализацијата на буџетските средства, во насока на остварување на стратешките цели на Владата на РСМ

15.10.2020 - 16:28
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Северна Македонија, со која се опфати подготовката, донесувањето, управувањето и извршувањето на Буџетот на РСМ за 2019 година

Обука за графички дизајн за извештаи со инфографици

14.10.2020 - 10:10
Девет ревизори се вклучени во „Обука за графички дизајн за изработка на извештаи кои содржат инфографици“ која се реализира во рамки на проектот меѓу ДЗР и Фондацијата за демократија на Вестминстер во државата

Извршена е ревизија на Специјалното јавно обвинителство за периодот 2015-2019 година на тема „Плати и додатоци на плати и други надоместоци“

29.09.2020 - 10:07
За периодот јануари 2016 до септември 2019 година по основ на надоместоци за почитување на принципот на тајност и за посебна заштита на приватност исплатени се средства во вкупен износ од 282.896 илјади денари за кои ревизијата не обезбеди соодветен законски критериум
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео