dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Парламентарни избори
Претседателски избори
Претседателски избори

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Прес-конференција, моќна комуникациска алатка за информирање на јавноста

01.02.2021
Прес–конференцијата претставува една од најмоќните комуникациски алатки за информирање на јавноста и промовирање на работата на одредена институција или организацијa која се организира за суштинска тема или тема од голем јавен интерес

Најмалку 204.713.000 денари се наплатени, а не се уплатени во Буџетот на РСМ од Јавните комунални претпријатија

29.01.2021
Нецелосното постапување по препораките дадени во извештајот за доделување на водното право предизвикува помалку уплатени средства во Буџетот на РСМ од Јавните комунални претпријатија во износ од 3,3 милиони евра

Крводарителска акција во ДЗР

24.12.2020
На предлог и иницијатива на наша колешка, а во соработка со ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина, во просториите на ДЗР беше спроведена крводарителска акција