Институционални капацитети на инспекторатите во РСМ

Чет, 10.06.2021 - 11:30
Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на успешност
Документ број
02 2020 00 05
Цел на ревизијата
2020
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2020
Ознаки