Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Состанок на ДЗР со ММФ

18.05.2021 - 11:39
На барање на мисијата на Меѓународен монетарен фонд во нашата држава, беше одржан on line работен состанок при што претставниците на ММФ се запознаа со видот и опфатот на планираните ревизии поврзани со пандемијата предизвикана од коронавирусот

Делегација на ДЗР на XI Конгрес на ЕУРОСАИ

28.04.2021 - 13:03
Oколностите со глобалната пандемија направија конгресот прв пат да се одржи преку on line платформа каде делегацијата на ДЗР со гласање активно учествуваше во донесување на одлуките на XI kонгрес на ЕУРОСАИ

Мониторинг мисија на Советот на ЕУ за ЕЛС

28.04.2021 - 12:55
Главниот државен ревизор се осврна на промените во правната регулатива и нивното влијание врз финансирањето на ЕЛС, односно институционалната координацијата при носењето на промени во законската регулатива

Подобрување на надворешната ревизија и на парламентарниот надзор

28.04.2021 - 12:45
Твининг проектот ќе се реализира со партнерите Државен завод за ревизија од Хрватска и Национална канцеларија за ревизија од Бугарија, негова цел е подобрување на ефикасноста и влијанието на надворешната ревизија

ФЗО без критериуми за избор на установи за лекување во странство

27.04.2021 - 11:48
ФЗО нема воспоставен соодветен систем на следење, ниту пак се прават анализи на ефектите од лекувањето во медицинските установи во странство и во земјата во кои е реализирано одобреното лекување на осигурениците и успешноста на истото
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео