Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

КЈП „Водовод“ Кочани регистрирал загуба на вода од 67,75 % од вкупно испорачаната вода во 2019 година

09.12.2020 - 14:51
Во системот за снабдување со вода во 2019 година се испорачани вкупно 4.787 илјади метри кубни вода за пиење, фактурирани се 1.544 илјади метри кубни вода за пиење, што претставува 32,25% фактурирана количина во однос на испорачаната односно регистрирана е загуба на вода што се должи на дефекти во системот (стара и дотрајана водоводна мрежа), кражби и диви и нелегални приклучоци

Индикатори за ризици од корупција во јавните набавки

19.11.2020 - 13:18
На покана од Центарот за граѓански комуникации м-р Максим Ацевски учествуваше на on line работилницата на тема „Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во јавните набавки на државните претпријатија“
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео