dzr
ДРЖАВЕН ЗАВОД
ЗА РЕВИЗИЈА
ЧУВАР НА ЈАВНИТЕ СРЕДСТВА

Конечен ревизорски извештај

Кои сме ние?

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е независна врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија, која транспарентно, навремено и објективно ги информира надлежните институции и јавноста за утврдените состојби од спроведените ревизии

Ревизорски извештаи

Соопштенија и вести

Статус на ревизии

Планирање | Извршување | Нацрт | КОНЕЧЕН
2023
Јавни претпријатија на локално ниво
IV-Конечен
01.11.2023
2023
Правосудство
IV-Конечен
01.11.2023
2023
ЕЛС
IV-Конечен
01.11.2023

Цели на одржлив развој

SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDG SDGSDGUN
Organizacija
 

"Да се научиме да управуваме со ризиците за да ги спречиме последиците"

м-р Максим Ацевски
Главен државен ревизор

Работна средба со претставниците на ММФ

29.08.2023
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Заменик главниот државен ревизор м-р Орхан Адеми со своите соработници, одржаа работна средба со претставниците на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ)

Хуманоста и солидарноста се водилка на ДЗР

18.08.2023
ДЗР издвои 100 илјади денари како поддршка за семејствата на настраданите граѓани на Словенија, уплатени на сметката на Црвениот Крст на Република Северна Македонија – Фонд за солидарност Скопје