Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Фото галерија

Дали е обезбедено добро управување со системите за наводнување?

11.01.2023 - 09:45
Политиките, мерките и активности од надлежните органи и вршителите на водостопанска дејност не обезбедуваат рационално и ефикасно користење на водите за наводнување и добро управување со системите за наводнување
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео