ЈП Водовод и канализација Скопје

23.05.2023 - 10:45

 

 

Категорија
Вид на ревизија
Ревизија на регуларност
Документ број
0120221002
Статус на ревизијата
[5/5] Завршена
Годишна програма
2022