Односи со јавност

 

 

Ризици од корупција во јавните претпријатија и трговските друштва

Вто, 09.03.2021 - 10:15
„Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки на претпријатијата во сопственост на владата и на општините“ е насловот на истражувањето и анализата која беше повод за одржаната работилница на државните ревизори

Обезбедување вработување согласно барањата на пазарот на трудот

Сре, 10.02.2021 - 09:45
Ревизорите утврдиле дека преземените мерки и активности од страна на надлежните институции за справување со ризиците на пазарот на трудот не се доволно ефективни и постои потреба од координирано дејствување и зајакнување на активностите