Односи со јавност

 

 

Изборен процес Локални избори 2021 година

19.06.2023 - 10:40
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања на сметките на 141 учесници во Изборната кампања за локалните избори 2021 година

Поддршка од УНДП во активностите за Целите за одржлив развој

13.06.2023 - 09:30
Државниот завод за ревизија спроведува паралелна ревизија на успешност со претставниците од ВРИ Србија во контекст на подготвеноста на државата за имплементација на Целите за одржлив развој до 2030 година

Работна средба меѓу ГДР Максим Ацевски и министерот Азир Алиу

06.06.2023 - 14:30
На работната средба беа разгледани значајни прашања од областа на реформата на јавната администрација и државната ревизија за кои е потребна зајакната меѓусебна соработка и дејствување на двете институции