Односи со јавност

 

 

Билатерална посета на ВРИ Германија

14.06.2022 - 10:00
Главниот државен ревизор м-р Максим Ацевски и Заменик главниот државен ревизор м-р Орхан Адеми, остварија средба со Претседателот на ВРИ Германија, Кеј Шелер