Односи со јавност

 

 

Неунифицирани услови за управување со капиталните трансфери

Сре, 16.06.2021 - 11:31
Стратешките документи за градење на долгорочни цели, политики и активности за стабилен систем за управување со капиталните трансфери на ниво на државата, не секогаш имаат јасно дефинирани цели, активности и индикатори и извори на финансирање.