Односи со јавност

 

 

Доделени 75,5 милиони евра државна помош

27.10.2022 - 10:00
Од 2017 до 2021 година Дирекцијата за ТИРЗ доделила државна помош од 75,5 милиони евра, директно исплатените средства од Буџетот се 37,5 милиони евра, даночните и царинските ослободувања се 38 милиони евра