Односи со јавност

 

 

Билатерална средба во Сараево

24.03.2023 - 09:30
Главните државни ревизори на врховните ревизорски институции на Република Северна Македонија и Босна и Херцеговина потпишаа Меморандум за соработка