Односи со јавност

 

 

Недостаток на процедури и ресурси во Агенцијата за администрација

23.08.2022 - 09:46
Агенцијата нема оптимален број на човечки ресурси за извршување на работните задачи во одделението за ИТ и поддршка и недостасуваат дел од процедурите за спроведување на промени во Базата на прашања