Односи со јавност

 

 

И со Б-Интегрирани дозволи нема целосна контрола над загадувањето

Чет, 08.07.2021 - 09:00
Мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за издавање на Б-интегрирани еколошки дозволи не се доволно ефективни за воспоставување на интегриран систем за спречување и контрола на загадувањето

Работилница за родово одговорно буџетирање

Пон, 05.07.2021 - 15:14
Државниот завод за ревизија и Телото на Обединетите нации за родова еднаквост и зајакнување на жените – UN Women, во периодот од 1-3 јули 2021 година, реализираа работилница која беше фокусирана на родово одговорното буџетирање.

Меѓународна конференција за сметководствени и ревизорски активности

Пет, 02.07.2021 - 14:25
Учесниците имаа можност да ги слушнат меѓународните искуства во повеќе области: управување со јавните средства, борба против корупција, лидерство за реформи, како и промовирање на учење и споделување на знаење кај сметководители и ревизори.