dzr
ENTI SHTETËROR
I REVIZIONIT
GUARDIAN I FONDEVE PUBLIKE

Marrëdhënjet me publikun

Partneriteti kundër korrupsionit

19.03.2024
Projekti ,,Partneriteti kundër korrupsionit’’, financuar nga USAID, është planifikuar të zbatohet në periudhën 2024-2028