Ревизорски извештаи

Планирани ревизии

Национална установа филхармонија на РСМ 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
Министерство за правда - Управа за извршување на санкции 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Стрежево“ Битола 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЈП „Водовод“ Куманово 16.09.2021 2021 [4/5] Известување
ЕЛС Куманово 06.09.2021 2021 [4/5] Известување

Фото галерија

Меѓународна конференција за сметководствени и ревизорски активности

Пет, 02.07.2021 - 14:25
Учесниците имаа можност да ги слушнат меѓународните искуства во повеќе области: управување со јавните средства, борба против корупција, лидерство за реформи, како и промовирање на учење и споделување на знаење кај сметководители и ревизори.

Пандемијата негативно се одрази на буџетскиот дефицит за 2020 година

Пет, 02.07.2021 - 10:00
Поради присутните ризици поврзани со пандемијата во глобални рамки, во 2020 година во Буџетот на РСМ имаше намалување на приходната страна за 15% и зголемување на расходите за 1,6% од првично проектираните

Извршување на пренесените надлежности финансирани со блок дотации треба да се подобри

Сре, 30.06.2021 - 00:00
Уредбите за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите години по ред се идентични, потребна е промена на критериумите за распределба на блок дотациите или воведување на нови

Објавен Годишниот извештај за 2020 година

Вто, 29.06.2021 - 11:31
ДЗР го објави „Годишниот извештај за извршените ревизии и работата на ДЗР за 2020 година“. Покрај предизвиците со кои беше соочена институцијата во изминатата година, целосно се реализираше програмата за работа.

Помали приходи заради несоодветна контрола над концесионерите

Пон, 28.06.2021 - 11:30
Мерките кои ги преземаат надлежните институции не се доволни да обезбедат ефективно управување со минералните суровини и нивна оптимална искористеност, а изостанува и ефикасна наплата на концесиските надоместоци
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Видео